Bất động sản

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023

Tuấn Đông Tuấn Đông - 17:10, 29/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND thành phố ban hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; báo cáo UBND thành phố quyết định.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2335/UBND-TNMT về thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội, UBND thành phố giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tập trung tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên.

Về việc này, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai; tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân; tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời đối thoại, giải quyết dứt điểm các vướng mắc ngay từ cơ sở.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND thành phố ban hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, thành phố tiến hành điều chỉnh giảm 5 dự án thu hồi đất với diện tích 4,22ha; điều chỉnh giảm 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,81ha đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND thành phố.

Về điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành phố, gồm: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 23 dự án với diện tích 55,57ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 1 dự án với diện tích 0,02ha; điều chỉnh tên dự án, loại đất, quy mô dự án, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 16 dự án.

Nghị quyết của HĐND thành phố cũng cho phép bổ sung danh mục 370 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 1.911,25ha.

Ý kiến của bạn