Thị trường

Hà Nội khắc phục tồn tại trong quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội khắc phục tồn tại trong quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 23/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội đề nghị rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của thành phố, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn thành phố (quỹ nhà chuyên dùng).

Quỹ nhà chuyên dùng chủ yếu được xác lập khi thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa của Nhà nước những năm 1960, một phần quỹ nhà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Toàn thành phố còn 838 địa điểm với 178.148m2 diện tích nhà và 155.156m2 diện tích đất, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành do Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thuê.

Các địa điểm còn lại do UBND quận Hà Đông, UBND thị xã Sơn Tây và Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội quản lý, sử dụng cho thuê.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng được triển khai theo đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách hằng năm của địa phương.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài, nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiệu quả sử dụng, hiệu quả kinh tế thấp và không tương xứng với giá trị cũng như số lượng nhà đất.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại cũng như nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn Thủ đô, UBND TP Hà Nội đề nghị rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của thành phố, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

Trong đó, giao Sở Xây dựng rà soát lại bảng giá cho thuê; phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố...

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định, nợ đọng nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ trì cùng Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà, đất) tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023…

Cùng đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn