Pháp luật xây dựng

Hà Nội kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Hà Nội kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 28/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra việc quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật và việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thời kỳ từ 01/01/2020 - 31/12/2023 tại 5 huyện: Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) lĩnh vực đất đai tại một số huyện trên địa bàn thành phố.

Mục đích của kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC lĩnh vực đất đai tại địa bàn một số huyện trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Bên cạnh đó, phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng luật.

Qua đó, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC lĩnh vực đất đai hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố thực hiện kiểm tra UBND các huyện: Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm và UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện nêu trên trong quý I, II, III năm 2024.

Thời kỳ thực hiện kiểm tra từ 01/01/2020-31/12/2023. Nội dung kiểm tra là việc quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật và việc áp dụng pháp luật về xử lý VPHC về xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến đơn vị và lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế.

 

Ý kiến của bạn