Bất động sản

Hà Nội nêu loạt giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

Hà Nội nêu loạt giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thanh Trà Thanh Trà - 10:49, 18/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại còn một số bất cập, chưa giải quyết triệt để, vẫn còn các tranh chấp về: Quỹ bảo trì, diện tích thuộc sở hữu chung, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng…

Do đó, Kế hoạch của TP Hà Nội đã đưa ra loạt giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Trong đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn Thành phố.

Mặt khác, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Từ đó, chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung. Trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ biện pháp khắc phục, cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Công an Thành phố xây dựng, triển khai Đề án về phòng ngừa giải quyết nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn.

Đặc biệt, TP Hà Nội cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại, hạn chế…

 

Ý kiến của bạn