Thị trường

Hà Nội nêu phương án tiếp tục xử lý các dự án chậm tiến độ

Hà Nội nêu phương án tiếp tục xử lý các dự án chậm tiến độ

Mai Nguyên Mai Nguyên - 06:00, 06/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp không khắc phục, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm, chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Báo cáo kết quả về rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và xuyên suốt của các cấp, các ngành Thành phố.

Với số lượng dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp, cùng đó chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ, đặc biệt, quá trình triển khai có nhiều diễn biến mức độ khác nhau. Do đó, cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở.

Trong đó, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra, xin ý kiến tham vấn các cơ quan chuyên ngành cấp trên đối với các trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể và kết luận đối với từng dự án để tiếp tục xem xét xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm các trường hợp không khắc phục, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm, chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhất là, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại, trong đó có 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý. Đến nay, UBND TP Hà Nội đã xem xét, chỉ đạo đối với 64 dự án tại huyện Mê Linh; 11 dự án tại huyện Quốc Oai; 28 dự án tại huyện Thạch Thất; 50 dự án tại quận Cầu Giấy và 62 dự án tại quận Nam Từ Liêm.

Ý kiến của bạn