Hà Nội phát triển mới khoảng 19,7 triệu m² sàn nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025

07:00 25/02/2023
Đó là một trong những mục tiêu nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Theo Kế hoạch, TP Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu như, tổng diện tích sản nhà ở khoảng 44 triệu m² sàn nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn đạt 29,5m²/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m²/người và khu vực nông thôn đạt 28m²/người; diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m²/người.

Đối với nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,2 triệu m² sàn nhà ở; tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,5 triệu m² sàn nhà ở.

Đối với nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,7 triệu m² sàn nhà ở. Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị bảo đảm tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp).

Về nhà ở riêng lẻ, TP Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 4,5 triệu m² sàn/năm.

TP Hà Nội phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Kế hoạch này, cùng đó định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án phù hợp với thực tế.

Để thực hiện Kế hoạch trên, UBND TP Hà Nội dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021- 2025 khoảng 437.000 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 vừa được phê duyệt sẽ làm cơ sở để quản lý, kiểm soát hiệu quả công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn thành phố, bảo đảm mục tiêu, định hướng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản ổn định...

Bình luận