Quy hoạch - kiến trúc

Hà Nội phê duyệt Đề án Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng

Hà Nội phê duyệt Đề án Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 15/09/2023

Đề án có mục tiêu tạo ra được bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” TP Hà Nội.

Đề án có mục tiêu tạo ra được bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm sử dụng chung cho toàn thành phố, các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

Đồng thời, phục vụ việc quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và đầu tư xây dựng phát triển đô thị có hiệu quả. 

Đây là cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho Đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội", do Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì.

Một góc Hà Nội. Nguồn Internet

Lộ trình thực hiện mục tiêu đề ra năm 2022 sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu và thiết kế biểu mẫu. Năm 2023 đến năm 2025 sẽ thu thập thông tin, số liệu từ dữ liệu hành chính và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; cập nhật số liệu chính thức; điều tra thu thập thông tin các chỉ tiêu chưa có phục vụ đánh giá giữa kỳ và tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021, và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Cục Thống kê TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Đề án.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội có tốc độ phát triển đô thị cao, vì vậy công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị là công tác trọng tâm, nhất là sau khi Hà Nội mở rộng và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, tại Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Hà Nội là một trong ba thành phố tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng, phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh; và xây dựng áp dụng thí điểm giải pháp đô thị thông minh.

Đặc biệt ngày nay, Hà Nội đã trở thành đô thị lớn với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, diện tích 3.359,84 km2, dân số trung bình năm 2021 khoảng 8,33 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa và phát triển đô thị cao, nhu cầu nhà ở, đi lại và cảnh quan đô thị của người dân gia tăng…

Từ những yếu tố trên, công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị rất quan trọng; việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, phải bắt đầu từ công tác lập quy hoạch, cấp phép xây dựng… Do đó, để bổ sung thông tin làm cơ sở đánh giá chính xác về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng; thì việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” là vô cùng cần thiết.

Ý kiến của bạn