Pháp luật xây dựng

Hà Nội rà soát quá trình lập hồ sơ đấu giá 3 mỏ cát

Hà Nội rà soát quá trình lập hồ sơ đấu giá 3 mỏ cát

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 16/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát (mỏ Liên Mạc, mỏ Châu Sơn và mỏ Tây Đằng - Minh Châu) bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, UBND TP Hà Nội đã có Công văn về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát: mỏ Châu Sơn (huyện Ba Vì), mỏ Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) và mỏ Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì).

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT chủ trì cùng các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát: mỏ Liên Mạc, mỏ Châu Sơn và mỏ Tây Đằng - Minh Châu, theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 17/11/2023.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát toàn bộ giấy phép khai thác cát đã cấp trên địa bàn Thành phố đã hết thời hạn khai thác, báo cáo hiện trạng, cơ sở pháp lý, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; nghĩa vụ tài chính về đất đai, môi trường, khoáng sản; đóng cửa mỏ theo quy định.

Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND Thành phố đưa vào Kế hoạch khai thác khoáng sản của Thành phố đối với các mỏ còn trữ lượng khai thác nhưng hết thời hạn theo quy định.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội không gia hạn giấy phép khai thác cát, không cấp giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 05/9/2022 của UBND Thành phố.

Đối với các mỏ cát chưa hết thời hạn khai thác, UBND Thành phố giao Sở TN&MT tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật có liên quan của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, khoáng sản trái phép, báo cáo thường xuyên theo quy định.

Trước đó, ngày 05/11, phiên đấu giá 3 mỏ cát nêu trên được tổ chức và thu về gần 1.700 tỷ đồng. Số tiền trúng đấu giá này cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm.

Cụ thể, mỏ cát Châu Sơn có trữ lượng khai thác hơn 700.000 m³, giá khởi điểm gần 2,9 tỷ đồng. Sau 89 vòng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá với kết quả gần 400 tỷ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm. Đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Sơn.

Mỏ cát Liên Mạc có trữ lượng gần 500.000  m³, giá khởi điểm 2 tỷ đồng được 28 tổ chức đủ điều kiện tham gia. Qua 53 vòng, một đơn vị giành quyền khai thác với giá 408 tỷ đồng, gấp 204 lần giá khởi điểm.

Mỏ Tây Đằng - Minh Châu trữ lượng 4,9 triệu m³ cát, giá khởi điểm hơn 19 tỷ đồng được 16 tổ chức tham gia đấu giá. Qua 21 vòng đã xác định được nhà đầu tư giành quyền khai thác với giá trúng hơn 880 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm.

Ý kiến của bạn