Hà Nội: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

10:03 27/03/2023
Mục đích của cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Đồng thời, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; từ đó, tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hằng ngày.

Mặt khác, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 trên địa bàn Hà Nội.

Theo Kế hoạch, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi.

Trong đó, nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06, quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, trong quý I, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. Thành lập Ban tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi; thành lập Hội đồng ra đề thi.

Quý II, III, xây dựng thể lệ, câu hỏi cuộc thi; xây dựng website cuộc thi. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên, học sinh, nhân dân và người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức trong quý IV/2023.

Bình luận