Đô thị

Hà Nội: Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô

Hà Nội: Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô

Vũ Lê Vũ Lê - 14:53, 30/08/2022

Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung công việc như: tiếp tục xây dựng báo cáo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; kiện toàn Ban Chỉ đạo TP…

UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 647/TB-UBND nêu kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp ngày 19/8/2022 về tiến độ triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội báo cáo cùng ý kiến phát biểu của các đơn vị, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sự chuẩn bị tích cực, chủ động, sáng tạo của cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô và Tổ công tác thường trực giúp việc Trưởng tiểu ban.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong thời gian ngắn, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện được nhiều nội dung công việc: Ban hành Kế hoạch triển khai; tổ chức 16 cuộc họp để chỉ đạo công tác lập quy hoạch; đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo bước đầu công tác lập quy hoạch Thủ đô; tổ chức đoàn đi khảo sát kinh nghiệm lập quy hoạch tại một số  tỉnh, TP; liên hệ, làm việc với một số chuyên gia cao cấp; xây dựng dự thảo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô.

“Những nội dung công việc nêu trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của cơ quan lập quy hoạch, Tổ công tác thường trực và một số đơn vị. Công tác tổ chức lập quy hoạch đang triển khai theo đúng hướng, về cơ bản vẫn kiểm soát được chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung công việc cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai để đảm bảo tiến độ chung theo kế hoạch đề ra.” - Chủ tịch UBND TP nêu.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, hiện có 11/49 đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo TP. UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và khẩn trương phối hợp cơ quan lập quy hoạch để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc cụ thể. Trong đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội giữ vai trò chủ trì, tiếp tục xây dựng báo cáo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô (đề cương chi tiết), báo cáo UBND TP để trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 9/2022.

Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu báo cáo UBND TP việc kiện toàn Ban Chỉ đạo TP và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo TP trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác tổ chức thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô; tham mưu, báo cáo UBND TP bố trí nguồn vốn lập Quy hoạch Thủ đô từ nguồn vốn đầu tư công… Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan truyền thông của T.Ư, TP và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có kế hoạch cụ thể đối với công tác truyền thông về lập Quy hoạch, xây dựng trang web phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo, Tiểu ban chỉ đạo TP trong công tác triển khai lập Quy hoạch Thủ đô, chủ động phối hợp với các bộ, ngành chủ quản để nghiên cứu, cập nhật các định hướng quy hoạch ngành quốc gia, xây dựng các nội dung đề xuất để đưa vào Quy hoạch Thủ đô đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch ngành quốc gia với Quy hoạch Thủ đô.

 

Nguồn: Kinh tế Đô thị

Ý kiến của bạn