Pháp luật xây dựng

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp, đất công

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp, đất công

Thu Ngân Thu Ngân - 10:24, 04/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và xử lý việc lấn, chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Cụ thể, kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công..

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu, Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các chính sách trong công tác quản lý đất đai, việc xử lý các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất rừng theo kế hoạch.

Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục đối với các vi phạm đã được thống kê tại các kết luận thanh tra, áp dụng các biện pháp, giải pháp đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

UBND Hà Nội cũng yêu cầu, Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp theo các kết luận thanh tra.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và áp dụng những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND TP đối với các vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích.

Ý kiến của bạn