Vật liệu

Hà Tĩnh được khoanh định 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng

Hà Tĩnh được khoanh định 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng

Thu Thảo Thu Thảo - 16:14, 23/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khu vực thăm dò, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản của tỉnh được khoanh định 217 khu vực.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh có 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) và 26 khu vực mỏ khoáng sản kim loại, khoáng chất, than bùn và khoáng sản khác.

Các loại quặng khoáng sản như quặng sắt và titan có 7 khu; quặng thiếc, vàng, sericit  có 1 khu được khoanh định;…

Riêng khu vực mỏ sắt Thạch Khê được thực hiện theo pháp luật về khoáng sản, quy hoạch và tuân thủ chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Quy hoạch cũng xác định các mỏ, khu vực địa điểm có khoáng sản nhưng chưa khai thác, cấm khai thác, cần bảo vệ với từng loại khoáng sản.

Cụ thể, khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất.

Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

Đối với khoáng sản làm VLXD thông thường, trong đó đá xây dựng có 39 khu với tổng diện tích dự kiến 738,5 ha; sét gạch ngói có 21 khu với tổng diện tích dự kiến 170,5 ha; cát, sỏi xây dựng có 37 khu với tổng diện tích dự kiến 382,5 ha; đất san lấp chiếm số lượng lớn nhất có 94 khu với tổng diện tích 1.083,1 ha.

Một số địa phương được khoanh định có số lượng khu và diện tích khai thác khoáng sản làm VLXD nổi bật như huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Khê.

Trong phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh thì phát triển VLXD cũng là một trong những nội dung không thể thiếu. Trong đó, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm phát triển các loại VLXD, sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn như thép, xỉ lò cao, đá, cát với chất lượng cao; sản xuất các cấu kiện bê tông và các vật liệu cao cấp có giá trị lớn phục vụ thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao nhằm hạn chế nhập khẩu.

Ý kiến của bạn