Thị trường

Hà Tĩnh siết chặt công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn

Hà Tĩnh siết chặt công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn

Thu Thảo Thu Thảo - 16:59, 25/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCác cơ sở khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh phải kê khai, niêm yết giá bán tại đơn vị và trên các trang thông tin đại chúng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian vừa qua, tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng (VLXD) có nhiều biến động tăng, giảm thất thường gây khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý giá VLXD, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong quá trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình, cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát định mức, đơn giá, áp giá VLXD đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cung cấp thông tin về giá VLXD khi có biến động lớn gửi về Sở Xây dựng để phục vụ cho công tác công bố giá.

Đối với các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực; các chủ đầu tư - Ban QLDA trên địa bàn tỉnh, trong quá trình tổ chức lập thiết kế, dự toán cần chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn thiết kế trong việc điều tra, khảo sát cụ thể các loại VLXD cần sử dụng cho công trình và có phương án lựa chọn: Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chủng loại vật liệu, khả năng cung - cầu, chất lượng vật liệu và mức giá phù hợp với giá thị trường để áp dụng cho phù hợp quy định. Tăng cường theo dõi, nắm bắt thị trường để có giải pháp xử lý kịp thời khi giá VLXD có biến động lớn, tổng hợp số liệu, thông tin gửi Sở Xây dựng để xem xét công bố theo quy định.

Với UBND các huyện, thành phố, thị xã, yêu cầu các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD tại địa phương thực hiện việc kê khai giá, niêm yết giá, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, ổn định thị trường, nâng cao quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức người tiêu dùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Thường xuyên khảo sát, điều tra, thống kế, dự báo, điều phối các nguồn VLXD, đảm bảo cân đối khả năng cung - cầu, đáp ứng đủ nhu cầu về VLXD phục vụ cho các dự án trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương trong việc thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, hóa đơn, chứng từ kế toán; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng tháng, hàng quý khảo sát giá VLXD trên địa bàn, đảm bảo sát với giá thị trường, tổng hợp cung cấp thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng, quý để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ sở khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh phải nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý giá, hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định; kê khai giá, niêm yết giá tại đơn vị và trên các trang thông tin đại chúng, không được lợi dụng các trường hợp thiếu hụt nguồn cung, lợi dụng khả năng cung - cầu để găm hàng, đầu cơ, tăng giá, thao túng thị trường để trục lợi. Định kỳ hàng tháng, hàng quý cung cấp thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng, quý để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian và qua, mặc dù Sở đã có Văn bản số 2653/SXD-QLHĐXD ngày 10/10/2022 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin cho Sở để phục vụ Công bố giá VLXD theo định kỳ. Tuy nhiên, chưa nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị nói trên, việc này làm cho Sở Xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin phục vụ công bố giá, thiếu nguồn thông tin.

Để phục vụ kịp thời cho Công bố giá VLXD tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2023, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có ý kiến đề xuất về mức giá VLXD mà Sở Xây dựng đã công bố trong thời gian vừa qua (quý 2 và tháng 7/2023), đề xuất điều chỉnh (nếu có) gửi về Sở xây dựng trước ngày 30/9/2023, làm cơ sở cho công bố giá VLXD trong thời gian sắp tới.

Ý kiến của bạn