Thị trường

Hải Dương triển khai 188 dự án nhà ở trong năm 2023

Hải Dương triển khai 188 dự án nhà ở trong năm 2023

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 27/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ triển khai 188 dự án nhà ở, trong đó có 179 dự án phát triển nhà ở thương mại và 9 dự án nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, theo đó, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở năm 2023 là 5,4 triệu m2 sàn. Tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 188 dự án, trong đó có 179 dự án phát triển nhà ở thương mại và 9 dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, nhà ở do người dân tự xây dựng và nhà ở thương mại khoảng 5,2 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xây dựng trên nền nhà ở cũ là 997 nghìn m2 sàn; nhà ở xây dựng trên nền tại các khu đô thị mới khoảng 4,2 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội khoảng 130 nghìn m2 sàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 của tỉnh Hải Dương cũng đặt ra chỉ tiêu, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh 29,5 m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 33,5 m2 sàn/người, tại nông thôn 27,5 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Thành phố Hải Dương từng bước khẳng định là Trung tâm trụ cột phát triển  vững chắc của tỉnh Hải Dương.
Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, diện tích đất ở tăng thêm khoảng 564,03 ha, trong đó, diện tích đất ở để xây dựng nhà ở thương mại: 544,52 ha; diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư là 19,51 ha.

Về nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở năm 2023 bao gồm, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 19,6 nghìn tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 39 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng...; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn của doanh nghiệp; vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi; vay Ngân hàng chính sách xã hội.

Trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho phát triển nhà ở thì UBND tỉnh xin ý kiến của HĐND cùng cấp về kế hoạch sử dụng vốn trước khi phê duyệt.

Cuối năm kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ tổng kết đánh giá, hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch phát triển nhà của năm kế tiếp trên cơ sở cân đối cung cầu, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất.

Ý kiến của bạn