Hải Phòng phối hợp Bộ GTVT để thống nhất thực hiện cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

13:00 04/09/2022
Việc UBND TP Hải Phòng kiến nghị giao địa phương quyết định ĐTXD đoạn qua địa phận TP Hải Phòng của Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng là có cơ sở. Tuy nhiên, UBND TP Hải Phòng cần thống nhất với Bộ GTVT trong triển khai thực hiện đoạn tuyến.

Bộ Xây dựng có ý kiến về đầu tư xây dựng (ĐTXD) đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) thuộc nhóm các tuyến đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc, chiều dài khoảng 109km. Điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại TP Ninh Bình, điểm cuối giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại TP Hải Phòng. Quy mô mặt cắt ngang 04 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Việc tổ chức triển khai thực hiện tuyến cao tốc theo quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, theo văn bản số 4852/UBND-GT ngày 20/8/2022 của UBND TP Hải Phòng, đoạn qua địa phận TP Hải Phòng của tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài khoảng 21,7km, trong đó có 15,5km trùng với hướng tuyến đường bộ ven biển đang được UBND TP Hải Phòng triển khai xây dựng 02 dự án theo hình thức đối tác công tư và đầu tư công.

Bên cạnh đó, tại mục 2 Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 04/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc triển khai ĐTXD tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng đã có ý kiến “UBND TP Hải Phòng tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục và đoạn tuyến cao tốc còn lại bảo đảm kết nối tốt với đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình”.

Theo Bộ Xây dựng, việc UBND TP Hải Phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao UBND TP Hải Phòng quyết định ĐTXD đoạn qua địa phận TP Hải Phòng của Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng bằng nguồn vốn ngân sách TP Hải Phòng là có cơ sở.

Tuy nhiên, đề nghị UBND TP Hải Phòng phối hợp với Bộ GTVT để thống nhất việc triển khai thực hiện đoạn tuyến trên địa phận TP Hải Phòng của dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm trong việc triển khai dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và các pháp luật có liên quan.

Bình luận