hàng không

 • Hơn 58% khách chọn du lịch bằng máy bay

  Hơn 58% khách chọn du lịch bằng máy bay

  Vận tải hàng không đóng vai trò không thể thay thế trong ngành du lịch. Hai ngành này phụ thuộc vào nhau để tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.
 • Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ sân bay khu vực?

  Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ sân bay khu vực?

  Việt Nam trong “top” các nước có tốc độ tăng trưởng hàng không nhanh nhất thế giới nhưng mạng lưới sân bay vẫn còn hạn chế. Trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực, mật độ sân bay của Việt Nam đang thực sự ở vị trí nào?
 • Xác định dự toán xây dựng

  Xác định dự toán xây dựng

  Theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.