Thị trường

​​​​​​​Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị mới Ngã Bảy 3

​​​​​​​Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị mới Ngã Bảy 3

Thanh Nga Thanh Nga - 07:09, 09/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCông ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường vừa được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 có diện tích hơn 267 nghìn m2, với tổng vốn đầu tư hơn 1.118 tỷ đồng.

Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hơn 750 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 266 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 101 tỷ đồng.

Vốn góp của nhà đầu tư hơn 167,8 tỷ đồng; Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng hơn 951 tỷ đồng.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành trong vòng 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Dự án không phân kỳ đầu tư.

Nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020.

Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 có địa điểm tại phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy, được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 02/3/2022.

Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3.

Ý kiến của bạn