Đô thị

Hậu Giang có thêm 2 dự án khu đô thị mới

Hậu Giang có thêm 2 dự án khu đô thị mới

Huyền Trang Huyền Trang - 08:58, 28/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định chấp thuận đầu tư 2 dự án khu đô thị trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang có quyết định số 561/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2 ha.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý đối với hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 131 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng có quyết định số 562/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,1 ha.

Về quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến, thực hiện theo quy định quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 132 tỷ đồng. Hai dự án nêu trên được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

 

Ý kiến của bạn