Tài chính- đầu tư

Hậu Giang: Giá nước sạch cho hộ kinh doanh 13.400 đồng/m3

Hậu Giang: Giá nước sạch cho hộ kinh doanh 13.400 đồng/m3

Thanh Nga Thanh Nga - 16:48, 26/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dao động từ 7.700 - đồng/m3. Mức giá cao nhất là 13.400 đồng/m3 dành cho hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp.

Bảng giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Hậu Giang gồm 4 nhóm đối tượng. Nhóm 1 là các hộ dân cư, giá nước sạch quy định mang tính lũy tiến với mức đơn giá 7.700 đồng/m3 khi tiêu thụ dưới 10m3/tháng, 9.400 đồng/m3 khi tiêu thụ từ trên 10 - 20m3/tháng, 10.700 đồng/m3 khi tiêu thụ trên 20 - 30m3/tháng và 12.700 đồng/m3 khi tiêu thụ 30m3/tháng.

Nhóm 2 là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân), phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận), giá tính theo thực tế sử dụng 9.900 đồng/m3.

Nhóm 3 là tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất, giá tính theo thực tế sử dụng 10.700 đồng/m3.

Nhóm 4 là tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ, giá tính theo thực tế sử dụng 13.400 đồng/m3.

Giá đã bao gồm chi phí dịch vụ môi trường rừng, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Biểu giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ý kiến của bạn