Hệ số rủi ro là 160% nếu tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp

15:05 03/05/2023
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN sẽ giữ nguyên hệ số rủi ro đối với các khoản vay kinh doanh bất động sản là 200%. Tuy nhiên, hệ số rủi ro sẽ là 160% nếu như tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng.

Theo NHNN, Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng: Sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với tài sản là khoản phải đòi chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc;

Sửa đổi, bổ sung quy định về tính giá trị số dư của khoản phải đòi; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của tổ chức tài chính; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của khoản phải doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Làm rõ quy định về thời điểm để xác định lại tỷ lệ bảo đảm đối với của khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản (BĐS).

Bổ sung quy định về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có đồng tiền hạch toán là ngoại tệ; Bổ sung quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ; Bổ sung quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh BĐS khu công nghiệp (BĐS KCN).

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về cách xác định trạng thái ngoại hối ròng khi tính vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối; Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 4/7/2019 và cơ cấu mới của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng…

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Nói cách khác, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN sẽ giữ nguyên hệ số rủi ro (HSRR) đối với các khoản vay kinh doanh BĐS là 200%. Tuy nhiên HSRR sẽ là 160% nếu như tài trợ dự án kinh doanh BĐS KCN;

Đồng thời, bổ sung quy định HSRR áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở theo tỷ lệ tài sản bảo đảm và tỷ lệ khả năng trả nợ đối với khoản cho vay mua NOXH.

Như vậy, Dự thảo Thông tư sẽ khuyến khích tăng cho vay các dự án phát triển BĐS KCN, dự án NOXH, nhà ở theo các dự án hỗ trợ của Chính phủ, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP (gói hỗ trợ tín dụng quy mô 120 nghìn tỷ đồng).

Điều này sẽ có lợi cho một số ngân hàng quốc doanh nếu dự thảo Thông tư này được chính thức thông qua, như: Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Theo các chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, đây là một biện pháp giúp hỗ trợ đà tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng quốc doanh trong bối cảnh NIM (Net Interest Margin - được hiểu là tỷ suất lợi nhuận ròng) sẽ giảm khá mạnh trong điều kiện lãi suất đảo chiều, đà giảm lãi suất cho vay sẽ nhanh hơn lãi huy động do các ngân hàng quốc doanh vẫn đang tích cực giảm lãi vay hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn.

Bình luận