Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

09:55 24/09/2022
Ngày 23/9, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội bất thường để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên cho biết, tháng 10/2020, Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ sáu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết của Đại hội có yêu cầu đảm bảo đủ điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam có thể cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

Sau quá trình xin ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã báo cáo hai Bộ và được chấp thuận tổ chức Đại hội bất thường để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Trước đó, Hiệp hội đã gửi Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ đề nghị công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức.

Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng, để đạt điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen vinh danh 8 đơn vị Hội viên có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển Hiệp hội từ năm 2011 đến nay.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã nghiên cứu và soạn thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ.

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội lần thứ ba nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 28/06/2022 đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 6, Chương II Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) nhằm đủ điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền công nhận Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ diều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề khác cho cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hoạt dộng kiến trúc, đấu thầu khi pháp luật cho phép.

Cụ thể, nội dung Khoản 5, Điều 6, Chương II Điều lệ của Hiệp hội là: Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động; Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các dịch vụ theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và các chứng chỉ khác khi có đủ điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

100% đại biểu tham dự Đại hội bất thường đã bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trao tặng giải Nhất cuộc thi VECAS AWARD 2021 cho Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – TEDI.

Nhân dịp Đại hội lần này, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tặng Bằng khen vinh danh 8 đơn vị Hội viên và 15 cá nhân là lãnh đạo Hiệp hội, lãnh đạo các đơn vị Hội viên có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển Hiệp hội.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trao giải Nhất Giải thưởng VECAS AWARD 2021 cho Liên danh NIHON SEKKEI - CONINCO 

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tặng Bằng khen cho 2 đơn vị Hội viên đạt giải thưởng trong cuộc thi FIDIC PROJECT AWARD 2021, 2022; trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng (VECAS AWARD 2021) và trao Giấy chứng nhận cho Hội viên mới.

 

Bình luận