ISSN 2734-9888

Hiệu quả giảm chấn của hệ cản khối lượng trong kết cấu khung cao tầng

Hiệu quả giảm chấn của hệ cản khối lượng trong kết cấu khung cao tầng

07:00, 30/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMục tiêu của bài báo này là nghiên cứu hiệu quả giảm chấn của thiết bị tiêu tán năng lượng dao động hoạt động dựa trên mô hình hệ cản khối lượng (Tuned Mass Damper - TMD) được gắn vào kết cấu nhà nhiều tầng chịu tác dụng của tải trọng điều hòa với tần số khác nhau.

Ý kiến của bạn