Đô thị

Hình thành đô thị trung tâm của thị xã Phong Điền trong tương lai

Hình thành đô thị trung tâm của thị xã Phong Điền trong tương lai

Tuấn Đông Tuấn Đông - 14:34, 27/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền - Phong Thu định hướng khu vực này trở thành đô thị trung tâm, đô thị động lực của thị xã Phong Điền trong tương lai, hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế.

Ngày 26/3, UBND huyện Phong Điền đã công bố đồ án Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền - Phong Thu (định hướng thành lập phường) đến năm 2045.

Theo đó, Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Phong Điền - Phong Thu định hướng thành lập phường đến năm 2045, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 4.533,76 ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 11.202 người, dân số quy hoạch đến đến năm 2030 khoảng 17.770 người và đến năm 2045 khoảng 24.100 người.

Đây là đô thị trung tâm, đô thị động lực của thị xã Phong Điền trong tương lai; bao gồm các chức năng trung tâm hành chính, công cộng, thương mại, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và một số chức năng khác; là khu vực phát triển công nghiệp, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp, các khu vực logistics, các khu sản xuất tập trung; khu vực phát triển đô thị hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, vi phật thể đã được UNESCO công nhận.

Trước đó, ngày 25/3, UBND xã Phong Hiền cũng đã công bố đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phong Hiền (định hướng thành lập phường), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, phạm vi và ranh giới quy hoạch có phía Đông giáp xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền và phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; phía Nam giáp xã Phong An, huyện Phong Điền và phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; phía Tây giáp thị trấn Phong Điền và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền; phía Bắc giáp xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 3.948ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 6.946 người, dân số quy hoạch đến đến năm 2030 khoảng 15.700 người và đến năm 2045 khoảng 32.200 người.

Tính chất của việc phân khu nhằm định hướng phát triển thành phường, là trung tâm dịch vụ công nghiệp, phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, nông nghiệp ứng dụng cao gắn với du lịch; là khu vực phát triển công nghiệp, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ khu vực công nghiệp, các khu tập trung khác; là khu vực phát triển đô thị hài hòa với bảo tồn và hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nêu rõ tính chất đô thị Huế, đến 2025 là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương có yếu tố đặc thù.  

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hoá Huế với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Ý kiến của bạn