Pháp luật xây dựng

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay 40 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay 40 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

Thanh Nga Thanh Nga - 20:16, 27/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh được vay tối đa 40 triệu đồng với lãi suất tối đa 3%/năm để xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Nội dung này quy định chi tiết tại Chương III, từ Điều 14 đến Điều 19, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

Cụ thể, đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở bao gồm: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện: Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Ngoài ra, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP cũng quy định cho vay hỗ trợ về đất ở, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp.

Ý kiến của bạn