Hỏi- Đáp

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cần giấy tờ gì?

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cần giấy tờ gì?

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 25/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III thì không yêu cầu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Bà Lê Thị Mỹ T. (Quảng Nam) nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng III tại Sở Xây dựng với đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tuy nhiên, bộ phận một cửa lại yêu cầu kê khai thêm từng công trình, mỗi công trình gồm hoạt động dự án, biên bản nghiệm thu photo công chứng; giấy xác nhận đóng BHXH, Căn cước công dân. Bà T. hỏi việc yêu cầu thêm các giấy tờ như trên có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và điểm a khoản 29 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III thì không yêu cầu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc theo quy định tại Khoản 30 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn