Hỏi- Đáp

Hồ sơ điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

Hồ sơ điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thu Hiền Thu Hiền - 07:00, 16/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch phải tương ứng với hạng, lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Mai Xuân Toàn (Bình Định) cho biết, kết quả thi sát hạch chứng chỉ có giá trị trong vòng một năm. Sau khi thi xong ông đã được cấp chứng chỉ Giám sát thi công xây dựng hạng III.

Từ lúc thi sát hạch đến nay ông Toàn có tham gia giám sát và đủ điều kiện để nâng hạng II. Kết quả sát hạch lần trước của ông vẫn còn giá trị. Ông Toàn hỏi, ông có thể dùng kết quả thi lúc trước để bổ sung hồ sơ xét nâng hạng được không, hay phải thi lại?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm c khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP quy định: "Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề". Kết quả sát hạch phải tương ứng với hạng, lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề được quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại điểm a, điểm b khoản 23 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn