Hỏi- Đáp

Hồ sơ mời thầu vi phạm quy định, nhà thầu kiến nghị thế nào?

Hồ sơ mời thầu vi phạm quy định, nhà thầu kiến nghị thế nào?

Hương Lê Hương Lê - 07:26, 02/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ban Quản lý dự án có mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị máy cơ khí phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa. Sau khi nghiên cứu kỹ thông báo mời thầu/E-HSMT, đơn vị của ông Ngọc Minh nhận thấy bên mời thầu/chủ đầu tư đã vi phạm hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Cụ thể: "… Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu".

Đơn vị ông Minh đã gửi yêu cầu làm rõ đến bên mời thầu nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng. Vậy, trong trường hợp này cần xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, một trong các nội dung trong E-HSMT vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu.

Theo đó, việc lập E-HSMT tuân thủ quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu nhận thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng thì kiến nghị theo quy trình nêu tại Mục 1 Chương XII Luật Đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn