Hồ sơ thay đổi thông tin cá nhân trên sổ đỏ

07:01 28/05/2023
Việc xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thông tin của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Hải Dương) trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Giấy chứng minh nhân dân. Hiện tại cả hai đã đổi và đang sử dụng Căn cước công dân.

Bà Huyền hỏi, để được đăng ký thế chấp tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì vợ chồng bà có cần phải đính chính thông tin về Căn cước công dân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Trường hợp phải đính chính thông tin Căn cước công dân thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Hồ sơ nộp thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 9 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021), gồm:

"a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận". Bộ TN&MT cung cấp thông tin để bà được biết.

Bình luận