Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân hơn 19 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

07:01 23/06/2024
Việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong 5 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 19,488 nghìn tỷ đồng...
Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân hơn 19 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng
Chính sách giảm thuế GTGT 2% đã góp phần giúp giảm giá thành, dẫn đến giảm giá bán của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng…

Đánh giá tình hình thực hiện giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong 5 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 19,488 nghìn tỷ đồng.

Ngoại trừ tháng 2 có kỳ nghỉ Tết, bình quân các tháng còn lại số thuế GTGT ở khâu nhập khẩu giảm vào khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng và dự kiến khâu nội địa khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng.

Theo Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024 của Bộ KH&ĐT, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020-2023 (lần lượt là: 3,21%; 4,85%; 5,12%; 3,41%).

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%, nhập khẩu tăng 18,2%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung 5 tháng đầu năm 2024 tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,78%; so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tổng số doanh nghiệp tăng 1,5 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng tăng 300 doanh nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung 5 tháng đầu năm 2024 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số thực hiện thu NSNN hết ngày 31/5/2024 là 909,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Từ kết quả đạt được nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách giảm thuế GTGT 2% đã góp phần giúp giảm giá thành thông qua doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT dẫn đến giảm giá bán của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu dùng của người dân, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đạt được mục tiêu đề ra khi xây dựng chính sách giảm thuế GTGT là kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Đối tượng giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, đã được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, là các đối tượng kế thừa theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng 13/6/2024, UBTVQH đã nhất trí trình Quốc hội về tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ nay đến hết năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% dự kiến dẫn đến số giảm thu NSNN khoảng 24 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 4 nghìn tỷ đồng/tháng, trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng.

Trong phiên họp buổi sáng 13/6 của UBTVQH, đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thống nhất với đề xuất tiếp tục cho phép áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng với hình thức và phạm vi như nội dung thể hiện tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội. Dự kiến, thời hạn áp dụng chính sách từ ngày 01/7/2024 - 31/12/2024. Nội dung chính sách sẽ được đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 7, không ban hành Nghị quyết riêng.

Bình luận