Hỗ trợ lãi suất cho NƠXH và cải tạo chung cư cũ

08:30 29/05/2022
Đối với nhà ở xã hội (NƠXH), Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu vay vốn (nếu có).

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ.

Theo đó, ngày 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong đó có NƠXH và cải tạo chung cư cũ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, TP báo cáo về NƠXH, dự án cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đối với NƠXH cần báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu vay vốn (nếu có), những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Đối với cải tạo chung cư cũ phải lưu ý danh mục dự án cải tạo, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu vay vốn.

Căn cứ theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất quy định, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất, kể từ ngày nghị định có hiệu lực, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

Cụ thể, mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ, thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian trên.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, TP rà soát chặt và chịu trách nhiệm về dự án đề xuất, đảm bảo đúng quy định pháp luật, gửi về Bộ trước ngày 10/6/2022.

 

Bình luận