Bất động sản

Hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo tại Trà Vinh

Hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo tại Trà Vinh

Hương Lê (t/h) Hương Lê (t/h) - 19:09, 12/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh giải ngân 30 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất thấp để hỗ trợ 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở để xây dựng nhà mới, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, đây là chương trình hỗ trợ nguồn vốn vay lãi suất thấp của tỉnh thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện nhà ở theo tiêu chí "3 cứng": Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng.

Cụ thể, đối tượng được thụ hưởng theo chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh thuộc diện ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương; chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ nhưng không có khả năng tự cải thiện.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai, hỏa hoạn, nhưng không có khả năng tự sửa chữa, xây mới cũng được tỉnh cho vay ưu đãi.

Theo chương trình, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở tối đa 50 triệu đồng/hộ. Hộ ở khu vực nông thôn chưa có nhà ở phải có đất ở từ 50 m² trở lên và đối với hộ ở khu vực đô thị có đất ở tối thiểu 36 m².

Cùng đó, mức lãi suất vay được thực hiện theo quy định, nhưng hộ nghèo, cận nghèo chỉ trả lãi ở mức 3%/năm tương đương 0.25%/tháng và phần chênh lệch lãi suất còn lại do ngân sách tỉnh trả bù. Thời hạn hộ vay trả nợ là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm.

Được biết, hiện tỉnh Trà Vinh còn 10.207 hộ nghèo và 17.215 hộ cận nghèo. Trong tổng số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh, qua khảo sát bước đầu có khoảng 1.550 hộ nghèo và hơn 3.400 hộ cận nghèo có nhà ở chưa bảo đảm tiêu chí "3 cứng". Trong khi đó, chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực cuối năm 2021.

Do đó, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định dành ngân sách và huy động các nguồn vốn khác để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở  xây dựng nhà mới.

Năm 2021, thực hiện chương trình này, tỉnh đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 542 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở mới, với tổng số tiền gần 27 tỷ đồng.

 

 

Ý kiến của bạn