Chỉ đạo điều hành

Hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đức Tú Đức Tú - 15:20, 24/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là về kinh tế số, xã hội số.

Ngày 24/4, tại điểm cầu Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã tham dự Phiên họp thứ 8 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số. Phiên họp kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp, cùng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển chuyển đổi số

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả, trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều VBQLPL quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số.  

21 Bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP; hiện còn 3 Bộ, ngành chưa ban hành. 14 Bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành hành Danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 77%, tăng 11% so với năm 2023.

Các cơ quan nhà nước đã và đang khai thác, vận hành hiệu quả các CSDL quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tiếp tục được các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, khai thác tối đa giá trị của dữ liệu.

CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp; đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân; tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin (tăng 213 triệu so với năm 2023). Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với 388 hệ thống, cơ sở dữ liệu của 95 cơ quan, đơn vị tham gia kết nối. Trung bình mỗi ngày khoảng 2,8 triệu giao dịch. Tổng số giao dịch tới nay là khoảng 2 tỷ giao dịch.

Vấn đề phát triển hạ tầng số cũng đạt được nhiều bước tiến quan trọng, với 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng, 100% xã kết nối internet cáp quang. Di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định. Bộ TT&TT đã tổ chức đấu giá tần số 5G đối với 2 khối băng tần và sắp tới sẽ đấu giá thêm 1 khối.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, có 80,44% TTHC đủ điều kiện toàn trình được cung cấp trực tuyến; 47,79% TTHC đủ điều kiện toàn trình được cung cấp toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC mới chỉ đạt khoảng 38,3%.

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Xây dựng. Ảnh: Đức Tú

Về phát triển kinh tế số, Bộ TT&TT cho biết, tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2021, 2022 lần lượt là 11,91% và 14,26%. Tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2023 ước đạt 16,5% với tốc độ tăng 20%, gấp 3 lần tăng trưởng GDP.

Về phát triển xã hội số, Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ CCCD gắn chíp; tiếp nhận trên 74,85 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,62 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân (đạt 71,63% hồ sơ tiếp nhận). Ứng dụng VNeID đã được tích hợp 8 dịch vụ tiện ích, đã có 29,3 triệu lượt truy cập.

100% các cơ sở khám chữa bệnh có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở đào tạo y tế thanh toán học phí không dùng tiền mặt; khoảng 64% người dân hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở khu vực đô thị nhận qua tài khoản cá nhân. 77% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng...

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực trong chuyển đổi số 

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rào cản, điểm nghẽn và nguyên nhân; chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, bài học kinh nghiệm; các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban còn chậm. Chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại Bộ, ngành, địa phương.

Việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách còn chưa kịp thời. Còn 390/1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo các nghị quyết của Chính phủ. Còn 7/63 địa phương chưa ban hành nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Đặc biệt, tỉ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu rất thấp, tính kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu còn kém, gây lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Để thúc đẩy hơn nữa Chương trình chuyển đổi số, Thủ tướng cho rằng cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò người đứng đầu. Nắm chắc tình hình thực tế, có phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo điều hành đồng bộ, linh hoạt, tổ chức triển khai quyết liệt, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời cần lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm của chuyển đổi số quốc gia; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ chuyển đổi số quốc gia mang lại, trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là về kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm