Hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 30/9

07:44 06/06/2024
Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, trước ngày 30/9/2024.

Cụ thể, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn. Tập trung rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện PCCC đối với các cơ sở kinh doanh, cho thuê trọ, "chung cư mini", xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Công an tổ chức rà soát các quy định của pháp luật và điều kiện về PCCC; kiểm tra, phân loại, có giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ, "chung cư mini", kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là các cơ sở, địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao.

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tuyệt đối không để thiếu điện, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trước ngày 30/6/2024; kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, không làm hết trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Cùng với đó, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương mình và giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo (tương tự như Đề án 06), bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí, khắc phục, tháo gỡ các "điểm nghẽn" đang là rào cản trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, phát huy hiệu quả hoạt động của 26 Tổ công tác do Thành viên Chính phủ làm Tổ trưởng theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và 05 Tổ công tác theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận