Hoàn thiện tổ chức bộ máy Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

10:00 19/09/2023
Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ĐBSH đã ký Quyết định số 61/QĐ-HĐĐPĐBSH ngày 18/9/2023 về thành viên của Hội đồng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

5 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Các tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Ủy viên Hội đồng gồm: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL. Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Uỷ viên Hội đồng cũng gồm đại diện lãnh đạo các tỉnh trong vùng: Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chế độ làm việc và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng ĐBSH được quy định tại Điều 4 Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSH và Điều 4, Điều 5 Quyết định số 45/QĐ-HĐĐPĐBSH ngày 11/7/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng ĐBSH.

Trước đó ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 826/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSH. Hội đồng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSH phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng.

Vùng ĐBSH gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Bình luận