Chỉ đạo điều hành

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 diễn ra từ ngày 28 - 30/8

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 diễn ra từ ngày 28 - 30/8

Yên Ninh Yên Ninh - 07:04, 27/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/8/2023 tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội. Hội nghị sẽ cho ý kiến, thảo luận 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Trần Quang Phương, điều hành nội dung Hội nghị.

8 dự án luật gồm: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu dự Hội nghị Đai biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dự kiến, thứ Hai ngày 28/8, Hội nghị cho ý kiến, thảo luận về Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Thứ Ba ngày 29/8, Hội nghị cho ý kiến, thảo luận về Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Hội nghị dành cả buổi sáng thứ Tư ngày 30/8 để cho ý kiến, thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi).

Trước đó, chiều 25/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bế mạc phiên họp thứ 25, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. UBTVQH đề nghị các cơ quan theo nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện các kết luận của phiên họp và chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Tại phiên họp thứ 25, UBTVQH đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật gồm dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cho ý kiến về một số nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBTVQH cùng tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ý kiến của bạn