Chỉ đạo điều hành

Hơn 1.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Xây dựng tham dự học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Hơn 1.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Xây dựng tham dự học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Kỳ Anh Kỳ Anh - 20:54, 28/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHơn 1.000 đảng viên đến từ 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tham dự học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 28/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu, hơn 18.000 đại biểu tham dự, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt lan tỏa những giá trị cốt lõi trong 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến các cấp ủy và đảng viên trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà … Báo cáo viên tại Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) Phạm Lan Dung.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra và đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị có 90 điểm cầu kết nối trực tuyến với hơn 1.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Đảng ủy Viện Kiến trúc quốc gia tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Các cán bộ, đảng viên Viện Vật liệu Xây dựng tham gia học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở tại 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với Nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”.  Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, phổ biến nội dung 02 cuốn sách này tới mỗi cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả, xây dựng nước Việt Nam ngày một giàu mạnh và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn