Bất động sản

Hơn 1.100 dự án nhà ở thương mại đang được triển khai xây dựng

Hơn 1.100 dự án nhà ở thương mại đang được triển khai xây dựng

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 30/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho biết, toàn quốc hiện có 1.148 dự án nhà ở thương mại đang được triển khai xây dựng với 324.511 căn, bên cạnh đó có 17 dự án đã được hoàn thành.

Cụ thể, tại miền Bắc có 10 dự án với 2.396 căn, tại miền Trung có 01 dự án, tại miền Nam có 06 dự án với 1.711 căn.

Số liệu từ báo cáo tổng kết năm 2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án với 324.511 căn, số lượng dự án bằng khoảng 163,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trong đó tại miền Bắc có 21.238 dự án với 164.271 căn, tại miền Trung có 221 dự án với 95.941 căn, tại miền Nam có 715 dự án với 64.299 căn.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới trong quý III là 36 dự án với 24.324 căn, số lượng dự án bằng khoảng 124% bằng khoảng 92,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Cách trực dự án cho môi giới bất động sản
Ảnh minh họa: Internet.

Trong đó, tại miền Bắc có 18 dự án với 12.650 căn, tại miền Trung có 1.338 dự án với 3.585 căn, tại miền Nam có 05 dự án với 8.134 căn tại TP. HCM và Bình Dương.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường BĐS năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển. Về cơ bản thị trường đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng.

Bộ Xây dựng thường xuyên theo sát diễn biến tình hình thị trường BĐS, tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường, kịp thời xử lý các vấn đề “nóng” phát sinh.

Trong kế hoạch năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS, khắc phục lệch pha cung - cầu sản phẩm BĐS.

Đồng thời, hoàn thiện, duy trì thường xuyên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. Thường xuyên bám sát tình hình thị trường BĐS để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, đối với thị trường BĐS, để đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

 

Ý kiến của bạn