Hơn 263.000 doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử sau 1 tháng triển khai

15:22 24/12/2021
Đại diện Tổng cục Thuế ngày 21/12 cho biết: Sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), số lượng người nộp thuế (NNT) đăng ký dùng HĐĐT là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong đó, Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng NNT đăng ký sử dụng HĐĐT đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng HĐĐT; Cục Thuế Hà Nội với số lượng NNT đông trong cả nước nhưng tỷ lệ số lượng NNT đăng ký dùng HĐĐT cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng HĐĐT…

Tính đến 16 giờ ngày 20/12, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế là 1.707.871 trong đó đã cấp mã 1.702.069 không đủ điều kiện cấp mã 5.802. Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16 giờ ngày 20/12/2021 của 6 cục Thuế là 77.820 hóa đơn.

Theo Tổng cục Thuế, để đảm bảo tiến độ từ ngày 1/7/2022 HĐĐT sẽ được triển khai trong toàn quốc, Ban Cán sự Bộ Tài chính đã ra Nghị quyết về lộ trình áp dụng HĐĐT theo 2 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2011 áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc. 

Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4/2022 với 57 địa phương còn lại. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu đến hết 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT trong đó trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng HĐĐT đến tất cả NNT trên toàn quốc. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng HĐĐT; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý HĐĐT cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng HĐĐT của NNT từ ngày 01/07/2022 trên toàn quốc.

 

Nguồn: Báo Tin tức

Bình luận