Hơn 80 biệt thự cổ Hà Nội nằm trong kế hoạch cải tạo

07:00 28/01/2022
Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện xong khảo sát, lập danh mục và kế hoạch cải tạo, chỉnh trang 32 nhà biệt thự do thành phố quản lý và 50 biệt thự do các cơ quan trung ương quản lý.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, TP Hà Nội đang tập trung cải tạo, chỉnh trang nhà biệt thự trên địa bàn do thành phố quản lý.

Theo đó, Sở Xây dựng đã rà soát, trình UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố về danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng lập kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng toàn bộ 1.219 biệt thự và lập danh sách các biệt thự đã xuống cấp, nguy hiểm cần kiểm định chất lượng công trình và kế hoạch lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ, thiết lập hồ sơ 3D các nhà biệt thự nhóm 1.

Đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện xong việc khảo sát, lập danh mục và kế hoạch cải tạo, chỉnh trang 32 nhà biệt thự do thành phố quản lý và danh mục 50 biệt thự do các cơ quan trung ương quản lý để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn năm 2021-2025.

Trước đó vào tháng 4/2021, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.

Bình luận