Hợp đồng thi công ở nước ngoài, tuyển dụng lao động thế nào?

07:02 07/07/2024
Trường hợp công ty muốn sử dụng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

Ông Hưng Nghiệp (Hà Nội) hỏi, công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên thi công công trình, có một hợp đồng thi công công trình tại nước ngoài, vậy công ty có được tuyển dụng lao động nước ngoài sang nước này làm việc không và cần làm những thủ tục gì để phù hợp với quy định Việt Nam?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp công ty muốn sử dụng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp công ty muốn tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động (từ Điều 151 đến Điều 157) và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người sử dụng lao động phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 70/2023/NĐ-CP và thực hiện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Bình luận