Thị trường

Hướng dẫn bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Hướng dẫn bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Khải An Khải An - 07:01, 29/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội (NƠXH) thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua NƠXH theo quy định với giá bán tối đa bằng giá bán NƠXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư dự án có NƠXH, hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo đó, các đối tượng thuê, thuê mua, mua NƠXH bao gồm: Người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Đồng thời, điều kiện để các đối tượng trên được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH là: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định;

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có NƠXH. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đáng chú ý, các đối tượng là người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập.

Nguyên tắc bán, cho thuê, thuê mua NƠXH, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ NƠXH một lần. Người thuê NƠXH không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký.

Người mua, thuê mua NƠXH không được phép thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở trong thời gian tối thiểu 5 năm và chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại NƠXH thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua NƠXH theo quy định với giá bán tối đa bằng giá bán NƠXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH, trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm (do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng giám sát).

Trường hợp là người có công với cách mạng, người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định...

 

Ý kiến của bạn