Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng

Hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng

Hà Thành Hà Thành - 08:09, 24/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 46/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Theo Thông báo số 46/TB-VPCP: Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi…); xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định để áp dụng riêng cho các gói thầu/dự án thành phần.

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng riêng cho xây dựng đường cao tốc; trong việc đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra kịp thời quá trình thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

Tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các địa phương và các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng, quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu kịp thời dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí đủ vốn nhà nước trong nhiệm kỳ này cho các dự án theo đúng mục tiêu đề ra và quy định của pháp luật.

Xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc) theo quy trình rút gọn; bảo đảm vừa khuyến khích sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa phòng ngừa các vi phạm trong quá trình xây dựng và vận hành công trình, dự án.

Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức PPP theo hướng quy định phù hợp tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng; nghiên cứu kỹ, kiên trì đề xuất tách các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án riêng để góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư, trong đó có việc thực hiện các dự án từ nguồn vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ dự án do công tác giải ngân.

Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo điều tra, thanh tra kịp thời các cá nhân, tổ chức vi phạm trong tư vấn, đấu thầu, thực hiện hợp đồng và cấp phép khai thác mỏ nguyên liệu thông thường (đất, đá, cát, sỏi, đất san lấp, đất đắp nền đường).

Đề xuất hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để thực hiện việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong phát triển hạ tầng, cấp phép khai thác các nguyên vật liệu thông thường.

Ý kiến của bạn