Hướng dẫn kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai

14:32 27/12/2023
Trường hợp chủ đầu tư có thực hiện kinh doanh BĐS trong dự án chợ Bích Hòa (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn về kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai (loại hình ki ốt thương mại) tại dự án chợ Bích Hòa (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) của Công ty CP chợ đầu mối Nam Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý, trả lời.

Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 1 Điều 13 của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS có trách nhiệm: “Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án BĐS theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 42 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định một trong các nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư: “Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, PCCC, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư”.

Theo các quy định nêu trên, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy định pháp luật và các nội dung của dự án được chấp thuận, phê duyệt.

Tại Quyết định số 3736/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2022 xác định dự án có mục tiêu là đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh khai thác chợ, các dịch vụ tại chợ, dịch vụ thương mại.

Việc đầu tư, kinh doanh của chủ đầu tư dự án cần căn cứ các nội dung được chấp thuận của dự án đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan về phát triển và quản lý chợ.

Trường hợp chủ đầu tư có thực hiện kinh doanh BĐS trong dự án thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS.

Tại các Điều 5, 54 và 55 của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định về các loại BĐS đưa vào kinh doanh, quyền kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án, điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty CP chợ đầu mối Nam Hà Nội đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc đầu tư, kinh doanh dự án đúng quy định.

Bình luận