Hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022

14:41 26/12/2021
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện số 08/CĐ-BKHĐT điện Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 3, Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, ngày 09/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8691/BKHĐT-TH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó có 07 tỉnh, thành phố chưa phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021.

Nội dung về phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ là một trong các nội dung được báo cáo trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương (dự kiến đầu tháng 01/2022) và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01/2022.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 góp phần thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 trước ngày 31/12/2021; gửi báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/01/2022 và cập nhật toàn bộ phương án lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc chậm triển khai các nhiệm vụ về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Báo Tin tức

Bình luận