Hỏi- Đáp

Hướng dẫn thanh toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn thanh toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng

Chinh Nam Chinh Nam - 07:21, 03/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Liên quan đến việc giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng theo hình thức EC của Công ty CP cảng Hải Phòng, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cốt thép đạt yêu cầu thiết kế nêu tại văn bản số 1185/CHP-KT thì khối lượng cốt thép nghiệm thu, thanh toán, quyết toán căn cứ vào trọng lượng riêng của thép theo đường kính danh nghĩa, phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký, hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ hoàn công và tiêu chuẩn áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 5.6 Mục 5 Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ý kiến của bạn