Hỏi- Đáp

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật nhà ở liên quan đến quỹ bảo trì nhà chung cư

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật nhà ở liên quan đến quỹ bảo trì nhà chung cư

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 12/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do chủ đầu tư bàn giao theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

Liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật nhà ở liên quan đến quỹ bảo trì nhà chung cư của Ban quản trị nhà chung cư Eco Green City (Hà Nội), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định: “Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do chủ đầu tư bàn giao theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành”.

Đồng thời, tại điểm a khoản 3 Điều 36 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016) quy định: “Ban quản trị nhà chung cư mở một tài khoản chuyên dùng tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của khu căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư”.

Do đó, đề nghị Ban quản trị nhà chung cư Eco Green City đối chiếu quy định của pháp luật với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn