Hỏi- Đáp

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư không có quy định về tỷ lệ số lượng các chủ sở hữu tham dự hội nghị nhà chung cư bất thường do UBND cấp xã tổ chức.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban quản trị tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake (sau đây gọi là Ban quản trị) đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, tại Khoản 6 Điều 14 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Khoản 25 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường.

Trong quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư không có quy định về tỷ lệ số lượng các chủ sở hữu tham dự hội nghị nhà chung cư bất thường do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức. Do đó, đề nghị Ban quản trị căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng TP Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn