Hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án khu dân cư

07:07 29/04/2023
Đối với ô đất được nhà đầu tư chuyển nhượng, việc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo đó, về quy định “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở”, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu hướng dẫn của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản tại văn bản số 78/QLN-QLNCS ngày 31/3/2023 .

Về giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Trường hợp “Dự án khu dân cư” như được nêu tại văn bản số 378/SXD-QLXD nêu trên là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc xác định đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Riêng đối với ô đất được nhà đầu tư chuyển nhượng, việc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Bình luận