Hỏi- Đáp

Hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 22/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc thành lập doanh nghiệp và xác định doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH Bất động sản và Đầu tư Phương Đông đề nghị Bộ hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định về đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Trong đó, bao gồm: tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 không có nội dung quy định về việc xác định thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước.

Liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và xác định doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Trường hợp chưa rõ về các nội dung này, đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

 

Ý kiến của bạn