Xây dựng & Đời sống

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 27/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã quy định về điều kiện, cách tính số lợi bất hợp pháp.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP đầu tư CIC đề nghị hướng dẫn việc áp dụng cách xác định diện tích số tính số lợi bất hợp pháp của công trình vi phạm trật tự xây dựng theo Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã quy định về điều kiện, cách tính số lợi bất hợp pháp.

Do đó, người có thẩm quyền căn cứ hồ sơ, tài liệu có liên quan để xác định diện tích vi phạm và số lợi bất hợp pháp phải nộp theo quy định.

 

Ý kiến của bạn